ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αυτό το κτίριο είχε πρόβλημα περιμετρικά της ταράτσας με την υγρασία. Αφαιρέσαμε τον παλιό σοφά και τον αντικαταστήσαμε με έτοιμο σοφά της DURO STICK. Στη συνέχεια κάναμε περιμετρικά στεγάνωση της ταράτσας με στεγανωτικό της ISOMAT και έπειτα μονώσαμε την ταράτσα με ελστομερές μονωτικό ISOLOR της VECHRO. Στη συνέχεια χρωματίσαμε τον εξωτερικό χώρο σε σαγρέ επιφάνεια με πιστόλι αναρρόφησης πλαστικού χρώματος με χρώματα ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Τέλος λειάναμε το ταβάνι με διαμαντόδισκο και το σπατουλάραμε με στόκο σπατουλαρίσματος της VECHRO.