ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΛΑΟΙ

Ανακατασκευή και συντήρηση, έχουμε επέμβει σε παλιούς σοφάδες που έχουν επηρεαστεί από υγρασία, έχουμε κάνει μονώσεις με ελαστομερή υλικά διότι λόγω κλίματος δημιουργείτε διαστολή – συστολή. Χρωματισμός με την καλύτερη επιλογή χρωμάτων και βερνίκι ξύλου και πέτρας για να δώσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.